Кое е най-голямото животно на Земята

Риболов от миналото до наши дни
Риболов е хоби, занимание, начин на прехрана, спорт, който се появява още в миналото и бива упражняван по най-примитивна форма. Той е поминък за отделни хора и цели племена. В съвременни технически съоръжения познатия ни и днес риболов става важен отрасъл на промишлеността. Риболовът е неделима част от рибно консервната промишленост. Към тази промишленост се включват не само улов на риба, но и калмари, омари, раци, миди, всякакви морски млекопитаещи, добив на водорасли, експлоатация аква и марикултури. Към Рибна промишленост спада и производство на рибни консерви, изсушена, замразена, осолена риба, деликатесни и всякакви други продукти. Днес все по-голямо развитие имат океански и морски риболов, за разлика от речния, който се затруднява, в резултат от замърсяване на реки и намаляване силно на речна риба във водите. Съобразно международни решения за опазване на Световния океан от, където се получава и голяма част от улова на риба стойностите непрестанно се менят. За потенциални…

Кое е най-голямото животно на Земята
За най-голямо животно на Земята е смятан Синия кит. Морският бозайник, достига дължина в порядъка на 30 м и може да тежи 200 т, а често и повече. Синият кит има дълго и стройно тяло със сини или сиви до бели краски. Представен е в три различни подвида и те са: “B. m. musculus“, който обитава Тихи океан и северния Атлантически; “B. m. intermedia“, живее в Южния океан; “B. m. brevicauda“, той е срещан във водите на Индийски и Тихи океан. Прехраната на огромния бозайник е от дребни рибки. В началото на миналия век, света изобилства от сини китове, не след дълго обаче, той, както и много други океански обитатели попадат сред застрашените видове в книгите за защита. Години наред риболовците залавят синия кит и това води до пагубните последици, въпреки, че той се придвижвал на стада по океана. Най-големите сини китове и в многобройни стада са се срещали във…
(още…)

Повече

Териториално разпространение и развитие на риболова

Къде се разпространява и по какъв начин въздейства риболова, върху живота ни?

Голямо е разнообразието на различни екземпляри риба в Тихия океан, главно в района на Курилски острови. За разлика от Атлантическия океан, броят надхвърлящ 800 вида, тук той достига 250 вида.

За Средиземно море, нещата са малко по-различни, в резултат от това, че то е бедно на риба, а задоволяването на интереса на средиземноморски страни с нужните количества риба е над 450. Във водите на Средиземно море се ловят видове като паламуд, тон, скумрия, карагьоз, сардела, калкан и други.

Как обаче стоят нещата с риболова в Черно море?! До неотдавна се смята, че Черно море има бедно рибно наследство, но тази теза отпада. По отношение на видове и разнообразие стойностите спадат до 1 кв. км за единица водна площ, а сравнени със Средиземно море са към 3-4 пъти повече. Рибното царство в Черно море следва да е по-голямо, в случаи, че под 200 м дълбочина и наличие на сероводород рибата загива. За разлика от него обаче морета като Каспийско и Азовско море, в Астрахан и по западното крайбрежие от Каспийско море риболов има силно развит и то на херинга.
(още…)

Повече

Морски риболов от миналото до днес

Видовете риболов познати в наши дни са морски риболов, крайбрежен риболов и далекоморски риболов. По страните, които имат излаз на море се упражнява предимно крайбрежен риболов. В тези страни ширина на крайбрежната ивица покрай морето е предвидена съобразно международни норми. Риболова извън пределите на крайбрежни води стартира в края на XIX в., за начало на далекоморският риболов се смятат годините на 60-те години. Това е типична практика за всички страни с океанска и морска зона. Общия обем на улова е значително покачен от далекоморски риболов. За страните извън шелфа за риболов се пада едва 1/10. Там риболова бива механизиран и подобрен като целогодишен характер, при, което бива съчетаван със селскостопански труд и е притежавал сезонен характер.

За морски риболов е типично, че е развит в северно полукълбо и по северни части Тихия и Атлантически океан. Промените в разпространението на риба в тази част се дължат на топли течения Куросиво и Гълфстрим. Сред тях с най-голяма площ са райони като Норвежко море, Гренландско море, Баренцово море, плитчини на Нюфаундленд, Хъдзънов залив. За Тихия океан са характерни Курилски и Алеутски острови, залива на Аляска, Охотско море и Берингово море.
(още…)

Повече

Риболов в Азия

Улов на риба през изминалите години значително се модернизира. Това води и до подобряване на техники и технологии. Риболовни кораби и съоръжени със съвременна техника за риболов и съхраняване и замразяване на риба, създаване на условия и удобства за на риболовци, на обслужващи кораби. Имат ключова роля и кораби-майки, в които се събира уловена риба. За тях пристанищата по крайбрежието са и риболовни бази, където има развита рибно консервна промишленост. В риболов се заемат и ангажират и доста моряци рибари.

Улов на риба е нараснал с поне четири пъти след годините на Втора Световна воина. С времето неговите стойности се покачват значително, както следва:

Години наред Япония бележи челните места в развитие на риболова. Следва възход и покачване на добиваните количества уловена риба в Китай. Не по-малко добро увеличение достига и Перу. Нейният силен риболов, заема първо място в света дори преди позицията на Япония. Това се случва през 60-те и между 70-те години на миналия век.
(още…)

Повече

Бизнес с риболова по света

По време на разпространение и развитие на риболов в десетки страни от Източна Азия и Европа, голямо значение имат различните традиции в храненето. За страни като Китай, Индия и други сред развиващите се страни с най-голямо значение са нуждите от белтъчини на население. Бизнеса с риба в страни като Перу, Чили и т.н. е тясно специализиран в производство и износ на рибено брашно. Така например Канада е прочута с качествени рибни консерви от направени от треска, лосос и раци. (още…)

Повече

Кое се заражда първо лов или риболов

Още от човеци или нашите пра родители, или т.нар. първобитни общества улова намира главно място за прехраната. Той бива упражняван предимно от мъже, но това не пречело на жените също да вземат участие в риболов, убиване на животни и т.н. За древния човек лов е не само дума, а необходимост, благодарение, на която получавал храната си. За разлика от риболова, при който от улова печелел само стомаха, при лов, първобитния човек получавал и кожа, от която правел дрехата си, завивката си, накити, оръдия на труда и други.

По откритите в наши дни множество находки останали по пещери, дълбоко заровени под земята и т.н. се свидетелства, че методите и оръдията за лов и риболов в миналото били в голямо разнообразие. Дори може да се каже, че не малка част от тях са пренесени и до днес, в нашите домове. Въпреки, че според последната теза няма как да ги използваме за лов или риболов. За последните две има тясно пригодени и специализирани пособия, било то рибарски такъми и оборудване или ловджийски инструменти и оръдия.
(още…)

Повече

Риболов, китолов, лов на тюлени и моржове

Сред полярните води на планетата, риболовните места не са нетипични. Те оказват своето влияние и значение, по отношение на китолов, риболов и лов на тюлени и моржове.

За китолов е известно, че е практикуван години по-отдавна. Народ наричан баските се смята за първи, които започва лов на китове и това става по бреговете на Исландия. Китовете биват ловени и убивани заради китовата мас, която още в миналото служела за осветление. Днес китова мас се използва и за създаване на сапуни, маргарин, масла, а месото на китове се използва за приготвяне на консерви. Наред с ползите споменати от улова на китове, техните кости служат за брашно за торене. От зъбите на кит се изготвят накити и различни други изделия.

Тюлени са по-лесни за ловуване, от китът. Те се срещат на стада по бреговете на Камчатка, Нюфаундленд, Алеутски острови, Аляска. Тюлените са ценни с маста, за осветление, отопление и сапун. Тяхната тюленова кожа и зъби също за важни и намират приложение в изработките на множество украшения. Русия е на първо място по улов на тюлени в света.
(още…)

Повече